Förskolan

Förskolans läroplan ligger till grund för allt arbete på förskolan.
Verksamheten planeras utifrån barnens idéer nyfikenhet, frågor och tankar.
Längre och kortare projekt uppstår i samarbete med barnen.
Barnen har direkt inflytande över all pedagogisk dokumentation som görs.
Stark tro på alla individer skapar trygghet och grogrund för att utvecklas.
Uteverksamheten på gården, i skogen och närmiljön är naturliga delar av det pedagogiska arbetet.

Senast ändrad lördag, 12 april 2014 18:17