Fritids

Vi börjar varje morgon med morgonfritids utomhus på vår fantastiska gård mellan kl 7-8:15 då skolan ringer in. Eftermiddagsfritids börjar kl 14:00 och avslutas kl 17:00 då Rodret stänger.

Vi vill inspirera eleverna till nya upptäckter i en miljö där de känner sig trygga. För att kunna ta hänsyn till elevernas personliga behov av aktivitet, vila, utmaningar och stöd arbetar vi i fritidshemmet ofta med barnen i mindre grupper. I de mindre grupperna ser vi också att nya kompisrelationer lätt tar form, något vi ser väldigt positivt på.

Elevinflytandet är viktigt för innehållet och förändringsarbetet i fritidshemmet.  Vi har t ex regelbundet fritidsråd där eleverna kan komma med åsikter och synpunkter på vår verksamhet. Elevernas åsikter och intressen tas alltid i beaktande när vi planerar och utvärderar våra aktiviteter.

Vår verksamhet genomsyras också av ett faddertänk där stor hjälper liten. Här tar vi hand om varandra!

Senast ändrad torsdag, 25 november 2021 07:03