Organisation

Vi har fyra fritidspersonal som ansvarar för verksamheten och dess innehåll. Även vår förskolelärare är med på fritids under eftermiddagarna.

Vi har morgonfritids från 7:00-8:15, då skoldagen börjar. På eftermiddagen startar Fritidsverksamheten 14:00 fram till stängning 17:00.

Senast ändrad tisdag, 24 oktober 2017 08:39