Pedagogik - fritids

Vi erbjuder Fritids som ett komplement till skolan i sin egen lekfulla utbildningsform. Enligt Lgr 11, kap 4, ska undervisningen i fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta gör vi genom att variera utevistelse med skapande, fri lek, organiserade aktiviteter och möjlighet till att bara vara.

Senast ändrad torsdag, 04 februari 2021 15:05