Skolan

De nationella målen styr skolans pedagogik. Läroplanen ligger till grund för all planering. På Rodret har vi delat upp det centrala innehållet i läroplanen över årskurserna så det finns en röd tråd genom hela elevens skolgång. Detta säkerställer att eleverna som har gått på Rodret får med sig den grund som är nödvändig för framtida utbildning.

I undervisningen arbetar vi ämnesövergripande och tematiskt. Vi både skapar, läser, skriver, tittar, lyssnar samt använder digitala hjälpmedel i ett och samma tema/ämne. På detta sätt ger vi eleverna de bästa förutsättningarna att ta till sig ny kunskap. Det ger också eleverna en möjlighet att visa upp och reflektera över sin nyfunna kunskap. Att använda sig av olika arbetsmetoder på detta sätt leder till ett lustfyllt lärande för både elever och personal. Inom ramen för den ordinarie undervisningen är vi också lyhörda för elevernas intressen och behov och vi anpassar arbetssättet utefter detta i möjligaste mån.

Senast ändrad torsdag, 25 november 2021 07:01