Skolan

Skolan vilar på en stabil och stark värdegrund och vi arbetar för att skapa trygghet för varje enskild elev. Vi strävar efter elevinflytande och tycker att känslan av att kunna påverka sin skola är en självklar del i att känna sig trygg och sedd i det vardagliga arbetet

Vi skapar god kvalitet genom små klasser som synliggör varje enskild elevs behov av stöd för ett gott lärande. Vidare samarbetar engagerade och kompetenta pedagoger nära varandra i vår skolverksamhet, vilket ytterligare möjliggör individuellt lärande.

Allt arbete präglas av ett välplanerat och fokuserat arbete mot hög måluppfyllelse.

Senast ändrad tisdag, 24 oktober 2017 08:32