Kvalitetsarbete

Vi kvalitetssäkrar undervisning och utbildning på flera plan. På individuell nivå sker det med hjälp av diagnoser, pedagogiska diskussioner inom arbetslaget samt med ett digitaliserat måldokument där varje ämne är nedbrutet i olika områden. Detta verktyg används för andra mätningar än rena skolämnen, både på individ- och gruppnivå, till exempel mäts trygghet och trivsel.

På ämnes- och gruppnivå samt individnivå sker analys vid utvärderingar och resultat från kommunens gemensamma prov samt vid nationella prov i åk 3.

Vi arbetar förebyggande och främjande för en skola med hög trivsel, trygghet och gott lärande.

Skolan strävar efter att nå mål i årliga förbättringsområden som beslutas efter löpande utvärdering av verksamheten.

Senast ändrad tisdag, 24 oktober 2017 08:35