Organisation

Vi erbjuder förskola samt klass F-3 på Rodrets skola. Hur skolan organiseras är ej statiskt, en analys av det pedagogiska läget avgör hur grupperna organiseras. Hänsyn tas till hur vi bäst kan främja lärande på både individ och gruppnivå.

På skolan är elevantalet upp till max 64 elever, vilket möjliggör en mer personlig relation till varje elev. I skolan arbetar tre lärare, en förskollärare, en specialpedagog samt tre fritidspersonal.

Senast ändrad onsdag, 10 november 2021 12:05