Organisation

Vi erbjuder förskola samt klass 1-3 på Rodrets skola. Hur skolan organiseras är ej statiskt, en analys av det pedagogiska läget avgör hur grupperna organiseras. Hänsyn tas till hur vi bäst kan främja lärande på både individ och gruppnivå.

På skolan är elevantalet mellan 45- 50 elever, vilket möjliggör en mer personlig relation till varje elev. I skolan arbetar två lärare, en förskollärare samt tre fritidspersonal.

Senast ändrad lördag, 21 oktober 2017 12:18