Pedagogik

De nationella målen styr skolans arbete. Läroplanen (Lgr 11) ligger till grund för all planering.
Vi eftersträvar en balans mellan teori och praktik. Inom naturorienterade ämnen och samhällsorienterade ämnen arbetar vi i årliga projekt som återkommer vart tredje år. Dessa är vatten, jord och luft. I projekten ingår studiebesök i kreativa miljöer kopplade till de ämnen eleverna arbetar med.

För att ge eleverna det bästa av vår sammantagna kompetens så sker ett nära samarbete över ämnes- och klassgränser.

Senast ändrad lördag, 21 oktober 2017 12:19